Светослав Тодоров: Защо сме в 80-те?
"Миналото е сигурно и уютно, но дава и възможност да си поиграеш с нормите"

Източник: OST – movies.bg.